URL là gì? Cấu tạo của URL

URL là gì? Cấu tạo của URL

Đăng bởi khanangnguyen - 08/02/2017 - 15 Người Đã Xem

URL là gì? Cấu tạo của URL

URL là gì? URL viết tắt của (Uniform Resource Locator), URL cung cấp một cách chính xác để xác định vị trí một nguồn tài nguyên trên web, các hệ thống hoạt động trên internet. URL chứa tên của giao thức sử dụng để truy cập vào tài nguyên và tên của tài nguyên. Phần đầu tiên của một URL xác định giao thức nào được sử dụng. Phần thứ hai xác định địa chỉ IP hoặc tên miền nơi có tài nguyên nằm.

Giao thức URL bao gồm HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và HTTPS (HTTP Secure) cho tài nguyên web, “mailto” cho các địa chỉ email, “ftp” cho các tập tin trên File Transfer Protocol server , và telnet cho một phiên truy cập máy tính từ xa .

domain là gì
URL Là Gì Domain là gì

Một URL được sử dụng chủ yếu để trỏ đến một trang web, một thành phần của một trang web hoặc một chương trình trên một trang web. Tên tài nguyên của URL bao gồm:

  • Một tên miền xác định một máy chủ hoặc các dịch vụ web
  • Một tên chương trình hoặc một đường dẫn đến tập tin trên máy chủ.

Ví dụ, https://www.mona-media.com/project/instagetter/index.html

Các nguồn tài nguyên sẽ được lấy ra bằng cách sử dụng giao thức HTTPS

Các nguồn tài nguyên có được thông qua tên miền (DNS) “www.mona-media.com

Và đường dẫn đến tài nguyên cụ thể là /project/instagetter/index.html.

Các bài viết liên quan

Yêu cầu báo giá

Bạn gặp khó khăn khi chọn gói dịch vụ?
Hãy để Mona Media tư vấn cho bạn

LIÊN HỆ VỚI MONA MEDIA

Địa chỉ
151 Hồ Bá Kiện, P15, Q10
TP.HCM
Cạnh cv Lê Thị Riêng
ĐIỆN THOẠI
+84126 922 0162
( The Mon - Founder )
LIÊN HỆ QUA SKYPE
demonhunterp