URL là gì? Cấu tạo của URL

URL là gì? Cấu tạo của URL

Đăng bởi khanangnguyen - 08/03/2017

Tham khảo các dịch vụ thiết kế website, dịch vụ SEO, lập trình web-app, cắt HTMLlập trình di động

URL là gì? Cấu tạo của URL

URL là gì? URL viết tắt của (Uniform Resource Locator), ugg promo URL cung cấp một cách chính xác để xác định vị trí một nguồn tài nguyên trên web, các hệ thống hoạt động trên internet. URL chứa tên của giao thức sử dụng để truy cập vào tài nguyên và tên của tài nguyên. ugg australia Phần đầu tiên của một URL xác định giao thức nào được sử dụng. Phần thứ hai xác định địa chỉ IP hoặc tên miền nơi có tài nguyên nằm.

Giao thức URL bao gồm HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và HTTPS (HTTP Secure) cho tài nguyên web, air jordan pour homme pas cher “mailto” cho các địa chỉ email, cheap bns gold “ftp” cho các tập tin trên File Transfer Protocol server , asics gel lyte 3 và telnet cho một phiên truy cập máy tính từ xa .

domain là gì
URL Là Gì Domain là gì

Một URL được sử dụng chủ yếu để trỏ đến một trang web, một thành phần của một trang web hoặc một chương trình trên một trang web. Tên tài nguyên của URL bao gồm:

  • Một tên miền xác định một máy chủ hoặc các dịch vụ web
  • Một tên chương trình hoặc một đường dẫn đến tập tin trên máy chủ.

Ví dụ,